Kardiovaskulární vyšetření a autonomní nervový systém

Měření provádíme na kalibrovaném zařízeni MAXPULSE s nejnovější softwarovou technologií.

Měření se provádí na základě FOTOELEKTRICKÉ PLETYSMOGRAFIE, kdy je ve tkáni měřeného člověka měřen tok krve paprskem.

Zdravotní a emocionální stav jedince ovlivňují pulzní, objemové vlny a tlakové, arteriální vlny, které jsou vyjádřeny v PLETYSMOGRAFICKÉ KŘIVCE.

Měření je možné uskutečnit jednorázově i opakovaně se vzájemným porovnáváním výsledků v čase, grafu a konkrétních znacích.

Měříme:

SRDCE a CÉVY

 • Výkon srdce
 • Stáří a stav cév
 • Elasticitu cévních stěn (cévní poddajnost)
 • Zbytkový objem krve v řečišti po systolickém stahu srdce
 • Stav krevní cirkulace
 • Stav rizika aterosklerózy

AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM (ANS)

 • Celkový stav autonomního nervového systému
 • Schopnost termoregulace a hormonální vyváženosti
 • Stav sympatiku a parasympatiku nervové soustavy
 • Poměr sympatického a parasympatického nervového systému (vyváženost)

STRES a ODOLNOST organismu na stres

 • Stav FYZICKÉHO stresu (tělesná námaha, přetrénování, vyčerpání, onemocnění, úrazy)
 • Stav PSYCHICKÉHO stresu (emocionální, sociální)
 • Poměr fyzického a psychického stresu
 • ODOLNOST organismu vůči stresu

Doporučíme a Poradíme jak Zlepšit Současný Zdravotní Stav

Cena měření je od 200,- Kč/os (věkově neomezeno)
Doba měření a vyhodnocení je cca 30 min.