Nabídka

Sestavujeme individuální programy na míru a dle přání klientů

Níže naleznete typy oblastí, kde jsme schopni zaručeně pomoci a typy klientů, se kterými nejčastěji spolupracujeme. Sestavení jídelníčku a individuálního plánu je vytvářeno na základě individuálních znaků a požadavků klientů z jednotlivých věkových skupin.

Jsme schopni pomoci všem věkovým skupinám ve všech níže uvedených oblastech životosprávy, ať se jedná o sestavení jídelníčku nebo dietní plán či cvičební plán. Za vystavené programy plně odpovídáme a na žádost klienta pracujeme se stoprocentní diskrétností.

Pro sestavení individuálního plánu (dietní plán, cvičební plán, sestavení jídelníčku, aj) je důležitý věk, pohlaví, výška, současná a požadovaná hmotnost, somatotyp, genetika, fyzická zdatnost, metabolické poruchy, nemoci, jiné zdravotní indispozice a abnormality, zaměstnání, zájmy, možnosti pohybové aktivity, kvalita a denní energetický příjem a výdej, biorytmy, medikace atd..

Metoda POROVNÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ZNAKŮ má díky skutečně individuálnímu přístupu stoprocentní výsledky s dlouhodobým účinkem programů v rozmezí 15 - 20let. Úspěšně čelí problémům s tzv. „J0-J0 efektem“ a je jedinou, nejúčinnější, přírodní zbraní proti počátečním i rozvinutým stádiím problémům s kardiovaskulárním systémem, vysokým cholesterolem, vysokým tlakem a celulitidy.

Pomáháme:

 • profesionálům (piloti, řidiči, vojáci, potapěči, integrovaný záchranný systém, profese s periodickými, zdravotními prohlídkami)
 • lidem vč.profesionálů s nadváhou, vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem
 • lidem s potížemi kardiovaskulárního (srdečně cévního) systému
 • ženám i mužům připravující se na výkon operace (interní, chirurgické i ortopedické výkony, např.kyčelní, kolenní endoprotézy)
 • lidem s běžným každodenním vytížením
 • sportovním týmům i jednotlivcům
 • lidem z oblasti fitness, modelingu a MISS
 • podnikatelům, manažerům, výkonným ředitelům a lidem s vysokou hladinou stresu
 • kulturistům, silovým trojbojařům, atletům
 • ženám s problémy hormonální antikoncepce, 
 • ženám po porodu a šestinedělí
 • ženám v klimaktériu a po něm
 • dětem od 5ti let i seniorům od 70ti let výše

Ojedinělé a účinné metody – 50ti letý výzkum

METODA POROVNÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ZNAKŮ je KNOW-HOW Mgr. Radka Němce a také jeho duševním majetkem.

Tato stále se rozvíjející a dlouhodobě účinná METODA POROVNÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ZNAKŮ vychází z 50ti letého stále aktualizovaného výzkumu fyziologie lidského organismu, jeho adaptace na vnější a vnitřní podněty, dále ze sportovních laboratoří a lékařských, či rehabilitačních zařízení, je ojedinělá v zahraničí a jediná v ČR

Ojedinělost a jedinečnost programů je dána skutečností, že u každého klienta individuálně přezkoumáme jeho současný i minulý životní styl s ohledem na jeho představy, vezmeme v úvahu kritéria níže uvedená a stanovíme stav jeho metabolismu. Individuální znaky klienta přirovnáme k výsledkům výzkumu, kterým prošlo v průběhu 50 let 100 milionů respondentů a vyhledáme fyziologicky, anatomicky či morfologicky podobné jedince srovnatelné s naším klientem. Následně sestavíme individuální plán (či tréninkový plán), dle možností a okolností klienta.

METODA POROVNÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ZNAKŮ zajistí dostatečné informace pro sestavení individuálních programů. Získání informací od klientů není složité a nezatěžuje je dlouhým vyšetřením, často nákladným na čas i finanční prostředky.

V harmonii s pracovní vytížeností

Naší snahou je vytvořit klientovi takový plán, ať výživový plán nebo cvičební plán, který bude moci jednoduše začlenit do každodenní pracovní vytíženosti. Bude snadno dodržitelný s cílem optimálních změn jak v morfologii postavy, tak v psychice klienta.

Optimální změnou míníme změny v krátkém čase, aby klienta motivovaly a převědčily o funkčnosti programu. Ale ne zas tak krátkém čase, aby byly fyziologickou zátěží pro jeho orgány a orgánové soustavy.

V harmonii s tělem, chutí a pohybem

Všechny naše individuální programy se skládají ze sestavení jídelníčku a pohybové aktivity přesně na míru a přání klienta.

Jídelníček je včetně pitného režimu a obsahuje taková jídla, která by vyhovovala klientovi jak po stránce chuťové, alergické, tak po stránce přípravy či obstarání. Samozřejmě, že existují určité hranice stanové především nutričními hodnotami jídel, mezi kterými se při výběru s klientem pohybujeme.

Pohybová aktivita se skládá z aerobní a anaerobní činnosti v rozsahu možností klienta a jeho představ o jeho zevnějšku. Zde míníme na jedné straně klienty, kteří rádi sportují ve fitnesscentrech a posilovnách a na druhé straně klienty, které aktivita v tomto prostředí nikdy neoslovila a nemají k ní žádný vztah.